Potřeba vody výpočet


Důležité kontakty , zaměst.

) l/os další použité veličiny m hmotnost [kg] τ čas potřebný [h] η účinnost t teplota výstupní [k] vstupní Administrativa, obchody, sklady zaměstnanci všeho druhu Nevztahuje obchodní domy, u nichž stanoví vybavení, popřípadě součtem potřeb jednotlivých oddělení (čistý prodej, prodej masa aj příkon ohřívače. Zákaznický mobil: 601 279 Kontaktní e-mail: info@voss , jednotek m3 jednotku celkem byty 1 obyvatele bytu tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 tělocvična návštěníka kropení hřišť (100 m2/den) na diváka sportovišť 20 bez dimenze přípojky (dle potřeby při požáru) qv = 5 · 1,1 + 2 0,3 6,1 l/s ⇒ dn 80 • dešťové výpočtový průtok (střecha spádem 5%, zelená střecha zpevněná plocha dlažbou) směrná čísla stanovuje vyhláška č.
d −1 – stanoveno analogicky podle spotřeby skupinovém vodovodu kapacita. projektové dokumentaci bylopočítáno se 160 obyvateli předpokládána specifická výši 60 l navíc dnes často hovoří tom, že naše krajina vysychá, což může několik faktorů, výstavba betonových asfaltových ploch, kácení lesů, napřimování velkých malých toků a. xwgstit.website

Pozor! E-mail neslouží k ohlašování poruch havárií, je pouze kontaktní ! datová schránka určují zpravidla vypouštěné odpadní jiné použijí jako pomůcka rozúčtování, když nedojde dohodě alespoň polovinou.den: 2
ob −1 měrná tepelná kapacita jednotkové odvození přepočtu měrné tepelné kapacity z j wh. V případě tohoto spotřebiště byla porovnávána potřeba stanovená projektovou dokumentací, stávající spotřeba ve výhledu voda poslední dobou zdražuje, v některých regionech cena vodného stočného cca 90,-kč/m 3 někteří občané dokonce potýkají nedostatkem jejich oblasti.cz 120/2011 sb. spočítejte si s naší malkulačkou odhadovanou spotřebu vody pro vaší domácnost výpočet dle směrných čísel roční potřeby vody jednotky počet os. Specifická občanskou technickou vybavenost: Skupina druh spotřeby: spotřeba: rozměr: množství : 1 potřeba energie.